Vitamine B1

Thiamine (aneurine)

In één woord

Voor de energieproductie in hart en hersenen.

Wat is het?

Vitamine B1 is een wateroplosbare vitamine en één van de eerste vitaminen die ontdekt werd.

Waar haal je het?

De voornaamste bronnen zijn vlees (vooral mager varkensvlees) en gevogelte, vis, volle granen, peulvruchten, schaalvruchten, noten, melk.

Wat doet het?

Vitamine B1 werkt als cofactor van vele enzymatische reacties die betrokken zijn bij energieproductie vooral ter hoogte van het hart en de hersenen. Om actief te zijn, wordt vitamine B1 in het lichaam omgezet in thiamine-pyrofosfaat.Hiervoor is magnesium nodig. EFSA keurde gezondheidsbeweringen toe voor bijdragen tot een normaal energiemetabolisme, het normaal functioneren van het hart, het zenuwstelsel en de psychologische functies.

Gevolgen van tekorten

Deficiëntie kan leiden tot problemen met de hersenfuncties (syndroom van Wernicke en Korsakov) en met het hart en de bloedvaten. Een tekort hiervan staat ook bekend onder de naam beri-beri.

Wie heeft dit het meest nodig?

Tekorten komen soms voor bij onevenwichtige voeding en (gehospitaliseerde) ouderen. Een verhoogd alcoholgebruik verhoogt ook de nood aan vitamine B1.Een recente studie in België heeft aangetoond dat 76% van de mannen en 73% van de vrouwen een B1-inname hebben die onder de aanbevolen dosis ligt.

Hoe kan je het meten?

De vitamine B1-status kan bepaald worden door een bloedstaalanalyse.

Hoeveel heb je nodig?

De ADH (Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid) of Referentie-Inname (RI) voor etiketteringwerd vastgelegd op 1,1 mg.

Hoeveel is veilig?

Hoge dosissen van vitamine B1 gaan met geen gekende toxiciteit gepaard, bijgevolg is geen maximum vastgelegd.

Hoeveel is toegelaten in supplementen in België?

Er is geen maximum vastgelegd.

Referenties

EFSA Safety Evaluation, Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals, 2006: http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/ndatolerableuil.pdf EFSA Scientific Opinion on Dietary Reference Values for thiamin (2016): http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4653/epdf