Waarom lid worden?

Als lid…

 • bent u op de hoogte van alle wettelijke verplichtingen
 • kan u ervan op aan dat gemeenschappelijke problemen worden aangepakt
 • krijgt u in de mate van het mogelijke ook individueel advies
 • krijgt u regelmatig onze elektronische nieuwsbrief (InfoFlash)
 • krijgt u een toegang aan alle informatie uit het Extranet
 • hebt u toegang tot de verschillende werkgroepen
 • bent u uitgenodigd voor opleidingen en workshops
 • schaart u uw bedrijf achter een kwaliteitsvisie
 • beïnvloedt u de Belgische en Europese regelgeving
 • wordt uw standpunt verdedigd

Wie kan lid worden?

Iedere onderneming die economische belangen heeft in de Belgische sector van voedingsmiddelen in voorgedoseerde vorm en welke een verband met welzijn en gezondheidsaspecten hebben (voedingsupplementen met vitaminen, mineralen, planten, …, natuurproducten, speciale voedingsproducten en dieetproducten).

Om lid te worden moet men zich akkoord verklaren met de missie, visie en waarden van Be-Sup.

Voor meer inlichtingen over het Be-Sup-lidmaatschap kan u mailen naar info@be-sup.be.

Lidmaatschapsbijdragen

1. Kleinhandelaars

De lidmaatschapsbijdrage voor onze leden-kleinhandelaars bedraagt 546,00 EUR op jaarbasis.

2. Groothandelaars/distributeurs en fabrikanten

De lidmaatschapsbijdrage voor groothandelaars/distributeurs en fabrikanten wordt berekend op basis van hun omzet van het jaar van het lidmaatschapsjaar -2 (lidmaatschapsjaar 2023 = omzetjaar 2021).

Omzetklasse

Bijdrage

0 € tot 500.000 €

€ 913,00

500.001 € tot 1.000.000 €

€ 1.734,00

1.000.001 € tot 2.000.000 €

€ 3.494,00

2.000.001 € tot 3.500.000 €

€ 5.207,00

3.500.001 € tot 5.000.000 €

€ 6.089,00

5.000.001 € tot 7.500.000 €

€ 6.940,00

7.500.001 € tot 10.000.000 €

€ 7.640,00

Meer dan 10.000.000 €

€ 8.675,00

 

3. Consultants/Sponsors

Bedrijven die niet de handel in of productie van voedingssupplementen als hoofdactiviteit hebben, vallen onder deze categorie. Individuele consultants betalen een vaste bijdrage van 1.840,00 EUR, consultants of laboratoria met 2 of meer werknemers betalen 2.434,00 EURO op jaarbasis.

4. Verenigingen

Verenigingen, overeenkomstig de definitie van artikel 1.2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, vallen onder deze categorie.

Zij betalen 7.140€ op jaarbasis.

 

Aanvraagformulieren lidmaatschap

Wenst u lid te worden? Dan heten wij u van harte welkom in de Be-Sup-gemeenschap.

U vindt hieronder de verschillende formulieren voor het aanvragen van uw lidmaatschap.

 • aanvraagformulier voor uw lidmaatschap
 • omzetformulier (jaarlijks in te vullen door groothandelaars/ verdelers en fabrikanten)

De Word-documenten bevatten formuliervelden (grijze zones) om het op PC invullen van de formulieren te vereenvoudigen.

Hoe kan u uw lidmaatschap beëindigen?

Indien u uw be-sup-lidmaatschap zou wensen te beëindigen, dan dient u volgende procedure te volgen:

U brengt het secretariaat van be-sup schriftelijk op de hoogte, met opgave van de reden van uw beslissing. Ons correspondentieadres: Oude Vijversstraat 40 - 1190 Vorst

 

 

Waarom lid worden? Download hier onze brochure en maak kennis met be-sup.