Waarom lid worden?

Als lid…

 • bent u op de hoogte van alle wettelijke verplichtingen
 • kan u ervan op aan dat gemeenschappelijke problemen worden aangepakt
 • krijgt u in de mate van het mogelijke ook individueel advies
 • krijgt u regelmatig onze elektronische nieuwsbrief (InfoFlash)
 • krijgt u een toegang aan alle informatie uit het Extranet
 • hebt u toegang tot de verschillende werkgroepen
 • bent u uitgenodigd voor opleidingen en workshops
 • schaart u uw bedrijf achter een kwaliteitsvisie
 • beïnvloedt u de Belgische en Europese regelgeving
 • wordt uw standpunt verdedigd

Wie kan lid worden?

Iedere onderneming die economische belangen heeft in de Belgische sector van voedingsmiddelen in voorgedoseerde vorm en welke een verband met welzijn en gezondheidsaspecten hebben (voedingsupplementen met vitaminen, mineralen, planten, …, natuurproducten, speciale voedingsproducten en dieetproducten).

Om lid te worden moet men zich akkoord verklaren met de missie, visie en waarden van Be-Sup.

Voor meer inlichtingen over het Be-Sup-lidmaatschap kan u mailen naar info@be-sup.be.

Lidmaatschapsbijdragen

1. Kleinhandelaars

De lidmaatschapsbijdrage voor onze leden-kleinhandelaars bedraagt 480,00 EUR op jaarbasis.

2. Groothandelaars/distributeurs en fabrikanten*

De lidmaatschapsbijdrage voor groothandelaars/distributeurs en fabrikanten wordt berekend op basis van hun omzet van het jaar van de lidmaatschapsjaar -2 (lidmaatschapsjaar 2019 = omzetjaar 2017).

Omzetklasse

Bijdrage

0 € tot 500.000 €

€ 805,00

500.001 € tot 1.000.000 €

€ 1.530,00

1.000.001 € tot 2.000.000 €

€ 3.075,00

2.000.001 € tot 3.500.000 €

€ 4.585,00

3.500.001 € tot 5.000.000 €

€ 5.355,00

5.000.001 € tot 7.500.000 €

€ 6.105,00

7.500.001 € tot 10.000.000 €

€ 6.915,00

Meer dan 10.000.000 €

€ 7.630,00


* Fabrikanten met voedingssupplementen als voornaamste activiteit dienen eveneens lid te worden van FEVIA, de Federatie van de Voedingsindustrie. Dit is onlosmakelijk verbonden met het Be-Sup-lidmaatschap. Hiertoe zullen zij rechtstreeks door een vertegenwoordiger van FEVIA worden gecontacteerd.

3. Consultants/Sponsors

Bedrijven die niet de handel in of productie van voedingssupplementen als hoofdactiviteit hebben, vallen onder deze categorie. Individuele consultants betalen een vaste bijdrage van 1.620,00 EUR, consultants of laboratoria met 2 of meer werknemers betalen 2.140,00 EURO op jaarbasis.

4. Verenigingen

Verenigingen, overeenkomstig de definitie van artikel 1.2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, vallen onder deze categorie.

Zij betalen 7.000€ op jaarbasis.

 

Aanvraagformulieren lidmaatschap

Wenst u lid te worden? Dan heten wij u van harte welkom in de Be-Sup-gemeenschap.

U vindt hieronder de verschillende formulieren voor het aanvragen van uw lidmaatschap.

 • aanvraagformulier voor uw lidmaatschap
 • omzetformulier (jaarlijks in te vullen door groothandelaars/ verdelers en fabrikanten)

De Word-documenten bevatten formuliervelden (grijze zones) om het op PC invullen van de formulieren te vereenvoudigen.

Hoe kan u uw lidmaatschap beëindigen?

Indien u uw Be-Sup-lidmaatschap zou wensen te beëindigen, dan dient u volgende procedure te volgen:

U brengt het secretariaat van Be-Sup schriftelijk op de hoogte, met opgave van de reden van uw beslissing. Ons correspondentieadres: Wetenschapsstraat 14A - 1040 Brussel.

Wanneer is uw ontslag effectief?

Eén van de volgende situaties kan zich voordoen:

 • Indien uw schrijven wordt verzonden voor 30.09 van het lopende jaar, zal het einde van uw lidmaatschap het eerstvolgende jaar ingaan. 

  Vb. indien uw opzegbrief op 25.08.2015 wordt verzonden, is de opzeg effectief op 01.01.2016.
 • Indien uw schrijven wordt verzonden na 30.09 van het lopende jaar, zal uw lidmaatschap het eerstvolgende jaar blijven doorlopen en blijft u voor dat jaar uw lidmaatschapsbijdrage verschuldigd. Uw ontslag is pas het daaropvolgende jaar effectief.

  Vb. indien uw opzegbrief op 15.10.2015 wordt verzonden, zal uw lidmaatschap in 2016 blijven doorlopen en blijft u de lidmaatschapsbijdrage voor 2016 versschuldigd. Uw ontslag zal pas op 01.01.2017 ingaan.

 

Waarom lid worden? Download hier onze brochure en maak kennis met be-sup.