Dit is het algemeen Privacy- en web site beleid van BE-SUP Beroepsvereniging (“BE-SUP”). BE-SUP is een beroepsvereniging waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1190 Brussel, Oude Vijversstraat 40.

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd, bv. naar aanleiding van nieuwe functies op de website die de verwerking van persoonsgegevens vergen. We raden u dan ook aan om dit Privacybeleid regelmatig na te kijken. Belangrijke wijzigingen zullen via onze homepage worden aangekondigd. Deze versie van het Privacybeleid werd het laatst op 25 mei 2018 gewijzigd.

1. Wanneer is dit Privacybeleid van toepassing?

BE-SUP hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op de website
beschikbaar is zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat via de website van BE-SUP persoonsgegevens van gebruikers worden verwerkt.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking voor uw persoonsgegevens?

BE-SUP is de verantwoordelijke voor de verwerking.

3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

a. Om een profiel aan te maken en om u op de hoogte te houden

BE-SUP verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u zich, bv. door de de aanmaak van een profiel op de website of door het inschrijven op onze nieuwsbrieven of om u op de hoogte te houden van haar activiteiten, events enz. Indien u deze informatie niet wenst te ontvangen, kunt u ons dat eenvoudig laten weten tijdens de inschrijvingsprocedure.

Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw voornaam, uw bedrijfsnaam, uw functie, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw Gsm-nummer, uw taalvoorkeur.

BE-SUP verwerkt deze gegevens ook via haar databank Sales Force.

Deze gegevens worden naargelang het geval verwerkt op grond van uw toestemming of op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent.

b. Om uw deelname aan een evenement te bevestigen

Als u wenst deel te nemen aan een evenement van BE-SUP, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om uw deelname te registreren en om u eventueel een factuur te kunnen bezorgen.

Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw bedrijfsnaam, uw functie, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw profielgegevens,  uw facturatiegegevens, en alle andere (persoons)gegevens die u ons bezorgt.

Deze gegevens worden naargelang het geval verwerkt op grond van uw toestemming of op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek maatregelen te nemen voor het sluiten van een overeenkomst.

c. Om uw vragen te beantwoorden en om informatie uit te wisselen

Als u ons telefonisch of per e-mail vragen stelt, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om uw vraag te beantwoorden.

Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw bedrijfsnaam, uw functie, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw correspondentie met BE-SUP en alle andere (persoons) gegevens die u ons bezorgt die relevant kunnen zijn om uw vraag te beantwoorden.

Deze gegevens worden naargelang het geval verwerkt op grond van uw toestemming, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent dan wel op grond van het gerechtvaardigde belang van BE-SUP om u te informeren over haar activiteiten.

d. Voor het technisch en functioneel management van onze website

BE-SUP kan anonieme of geaggregeerde gegevens van niet-persoonlijke aard verzamelen. Dit maakt het ons mogelijk de BE-SUP-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers, aan uw behoeften aan te passen en sociale media-functionaliteiten aan te bieden.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt
aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookiegegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt doorgegeven aan Google en wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden

hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en
om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden doorgeven indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

4. Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden, behalve wanneer dit door de wet of een gerechtelijk bevel zou worden vereist.

5. Wat met links naar andere websites en sociale media?

De website van BE-SUP kan referenties (bv. via hyperlinks) naar andere websites bevatten, die door andere bedrijven of door sociale media worden aangeboden. BE-SUP is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die websites. Evenmin is dit Privacybeleid op die websites van toepassing.
Als u inhoud van de BE-SUP-website via sociale media deelt, zullen uw persoonsgegevens voor de gebruikers van die sociale media zichtbaar zijn. BE-SUP is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die sociale media. Evenmin is dit Privacybeleid op die sociale media van toepassing.

6. Tot wie kan u zich richten om uw recht van toegang, verbetering of verzet uit te oefenen?

U heeft het recht om kosteloos toegang te vragen tot de persoonsgegevens die door BE-SUP worden verwerkt, om ze te laten verbeteren of om u te verzetten tegen de verwerking ervan voor direct marketing doeleinden.

Indien de verwerking van uw gegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u eveneens te alle tijde het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking van uw toestemming.

Verzoeken tot uitoefening van uw rechten kan u kosteloos via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag met bewijs van uw identiteit per post (Oude Vijversstraat 40 te 1190 Brussel) of per e-mail (info@Be-sup.be) aan BE-SUP richten.

U kan uw gegevens eveneens online raadplegen en corrigeren via uw profielpagina. Om die gegevens te raadplegen en aan te passen, moet u zich aanmelden door uw e-mailadres en paswoord in te geven. Indien u verdere vragen of klachten over deze website of over dit Privacybeleid heeft, kan u zich eveneens richten tot
info@Be-sup.be. U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid.