Actualiteiten

Titaandioxide: kroniek van een aangekondigde dood

EFSA heeft in het kader van het herbeoordelingsprogramma van additieven haar advies over de veiligheid van titaandioxide geactualiseerd. EFSA besluit dat titaandioxide niet langer als een veilig voedingsadditief kan worden gebruikt door genotoxiciteit. De Europese Commissie zal nu, in samenspraak met de lidstaten, risicobeheersmaatregelen nemen. Een verbod wordt verwacht.

Read more

Read more

Read more

Read more

Read more

Read more

Read more

Read more

Read more

Read more

Read more

Read more