Be-sup informeert

Voorstel van Europese Commissie voor maximumgehalten voor vitamines en mineralen: be-sup betreurt totaal gebrek aan informatie, het feit dat de stakeholders niet worden geraadpleegd en eist impact assessment

Tijdens onze laatste meeting met de overheid van 8 februari kregen we geen nieuwe informatie over de methodologie die de Europese Commissie wenst te hanteren.  Er wordt gevreesd voor een zeer restrictief voorstel. Be-sup eist een impact assessment en zal in samenwerking met EHPM een politiek actieplan uitwerken om de Europarlementsleden te sensibiliseren.

Read more

Read more

Read more

Read more

Be-sup verdedigt

Read more

Read more

Nutrivigilantiesysteem op 11 januari gelanceerd door de FOD Gezondheid

De FOD Gezondheid lanceerde op 11 januari het nutrivigilantiesysteem. Be-sup is voorstander van een efficiënt nutrivigilantiesysteem dat effectief zou leiden tot een hogere bescherming van de consument. We zijn zeer bezorgd over de manier waarop de FOD de nutrivigilantie zal invullen in de praktijk omdat we geen duidelijke antwoorden kregen op onze vele vragen. Houd ons op de hoogte van problemen bij meldingen zodat we tijdig kunnen ingrijpen.

Read more

Read more

Be-sup on tour: terugblik op onze events

Read more

Be-sup agenda

Read more

Read more