Read more

ARTIKEL 8 R EU 1925/2006 DOSSIERS: EERSTE DISCUSSIE OP SCOPAFF OVER HYDROXYANTHRACEENDERIVATEN (HAD), GEEN VERDERE EVOLUTIE IN DOSSIER VAN MONACOLINE-K EN GROEN THEE CATECHINES

In de vorige edities van de Monthly Suppdate informeerden we u reeds meermaals uitgebreid over de zogenaamde artikel 8 dossiers. Artikel 8 van Verordening 1925/2006 is de veiligheidsprocedure die de Europese Commissie of een Lidstaat kan activeren, indien er problemen zijn met een ingrediënt. Op de Standing Committee van 10 juni werd een eerste discussie gehouden door de lidstaten over Hydroxyanthraceen derivaten (HAD). Voor Rode Gist Rijst startte de Commissie de inter-service consultatie op. Er is echter geen verdere evolutie in het dossier en dit geldt ook voor de dossiers van groene thee en alfaliponzuur.

Read more

PYRROLIZIDINE ALKALOIDEN

Het maximumgehalten aan pyrrolizidinealkaloïden in voedingssupplementen zal voor producten die vanaf 1 juli 2022 op de markt worden gebracht, 400 mcg/kg van het eindproduct mogen bedragen. Dankzij onze Europese lobby wordt de verkooptermijn echter verlengd tot 18 maanden in plaats van 6 maanden (zoals oorspronkelijk door de Commissie was voorgesteld). Producten die vóór 1 juli 2022 op de markt zijn gebracht, zullen legaal mogen worden verkocht tot 31 december 2023.

Read more

NIEUWE TAXONOMIE LACTOBACILLUS

Het ICSP (International Committee for the Systematics of Prokaryotes) heeft een nieuwe taxonomie van het geslacht Lactobacillus goedgekeurd en er werden 23 nieuwe geslachten vastgesteld.

Read more

TITANIUMDIOXIDE: NIEUWE CRITERIA GESTEMD OP SCOPAFF

De nieuwe criteria voor titaniumdioxide werden op de SCOPAFF gestemd. Ze hebben betrekking op de deeltjesgrootte, de definitie en de aanpassing van de grenswaarden voor zware metaalonzuiverheden. De tekst is nu ter goedkeuring, overgemaakt aan het Europese Parlement en de Europese Raad.

Read more

MUTUAL RECOGNITION: MERKT U EEN VERSCHIL SINDS VERORDENING 2019/515 IN VOEGE IS?

Verordening R EU 2019/515 is op 1 april in werking is getreden. De Belgische overheid stond bekend om een “moeilijke leerling” te zijn voor het toepassen van wederzijdse erkenning. De nieuwe verordering zou hier verandering in moeten brengen. Merkt u sinds april een verschil? Deel uw ervaring met be-sup, wij zullen dit vertrouwelijk behandelen.

Read more

Read more

Be-sup Werkgroepen

OPROEP: WG “AD HOC”TRYPTOFAAN

Be-sup wil een ad hoc werkgroep oprichten om het gebruik van L-Tryptofaan opnieuw toe te laten in België. Heeft u interesse in L-tryptofaan en bent u bereid uw expertise te delen? Neem dan contact op met ons en meldt u aan voor deze ad hoc werkgroep.

Read more

OPROEP : WG AD HOC “CURCUMA”

Be-sup wil een ad hoc werkgroep oprichten om de veiligheid van voedings-supplementen met curcuminoïden aan te tonen. Heeft u interesse in voedings-supplementen met curcuminoïden en bent u bereid uw expertise te delen of bent u in contact met experten in curcuminoïden (eventueel via uw leverancier van ingrediënten) ? Neem dan contact op met ons en meldt u dus voor deze ad hoc werkgroep.

Read more

Read more

Read more

WERKGROEP TECHNICAL & BOTANICALS: 08/10/2020

Deze werkgroep behandelt technische en regulatory dossiers en is, bovendien, de ontmoetingsplaats voor plantenexperten. Neem contact op met be-sup indien u wenst lid te worden van deze werkgroep.

Read more

WORK SHOP CLAIMS FOR MARKETING: NIEUWE DATA: 07/12 (FR) EN 08/12(NL)

De claimswetgeving is complex en we merken dat inbreuken op deze wetgeving vaak een struikelblok vormen bij de notificatie. Voor de 3de keer op rij organiseert be-sup een work shop claims om onze leden wegwijs te maken in deze moeilijke materie. De inschrijvingen worden midden-oktober geopend.

Read more

Read more