Het woord "pro-biotica" komt van "pro": voor en "bios": leven.

De FAO (Food and Agricultural Orgization) definieert "pro-biotica" als: "Levensvatbare micro-organismen, die wanneer in voldoende hoeveelheden toegediend, een gunstig effect hebben op de gastheer". Kortom: probiotica zijn dus levensvatbare micro-organismen die een positief effect hebben op onze gezondheid.

Je vindt ze in voeding en voedingssupplementen. Vaak zijn het stammen van Lactobacillus of Bifidobacterium species. De verschillende stammen probiotica hebben ook verschillende effecten.

Verschillende wetenschappelijke studies hebben bewezen dat probiotica bijdragen tot een goede darmwerking, een verhoogde weerstand, een vermindering van allergieën. Desondanks heeft EFSA, het Europees voedselveiligheidsagentschap, tot op de dag van vandaag, nog geen enkele gezondheidsclaim erkend.

In België en in sommige andere Europese landen mag het woord "probiotica" zelfs niet op de verpakking worden gebruikt, omdat EFSA dit als een (niet-erkende) gezondheidsclaim beschouwt. Hierdoor weet de consument niet dat hij een voedingssupplement met "probiotica" inneemt en wordt hij eigenlijk niet goed geïnformeerd.

Be-sup heeft een werkgroep "Probiotica" opgericht waar experten samen zitten om een oplossing te vinden voor deze situatie. In Italië, bijvoorbeeld, heeft de Italiaanse overheid een lijst van criteria bepaald waaraan de probiotica moeten voldoen. Voldoen de gebruikte probiotica aan de criteria, dan kan daar op een voedingssupplement wel het woordje "probiotica" gebruikt worden. Ook de rest van Europa heeft nood aan een dergelijke, pragmatische aanpak zodat de consumenten duidelijke informatie krijgen.