Be-sup waakt

Be-sup reageert op persbericht Test Aankoop

Test-Aankoop wil een striktere wetgeving voor voedingssupplementen, die volgens hen gevaarlijke producten zijn die valse beloftes maken en niet mogen genomen worden zonder medisch advies. De be-sup waakhond reageerde.

Read more

Be-sup verdedigt

BELGISCHE OVERHEID NOTIFICEERT ONTWERP VAN KB OM KB’S NUTRIËNTEN, PLANTEN EN ANDERE STOFFEN TE WIJZIGEN. BE-SUP VRAAGT JURIDISCH ADVIES.

De Belgische overheid heeft via TRIS een ontwerp van Koninklijk Besluit (KB) genotificeerd, waarin wijzigingen worden voorgesteld aan de bestaande KB’s betreffende nutriënten (KB van 30 mei 2021), andere stoffen (KB van 29 augustus 2021), en planten (KB van 31 augustus 2021). Be-Sup heeft een initiële analyse uitgevoerd en heeft juridisch advies gevraagd om de implicaties van deze voorgestelde wijzigingen te evalueren.

Read more

Read more

Read more

Be-sup informeert

Read more

Read more

Een terugblik op de events van vorige maand

Read more

Be-sup agenda

26 09 24 Be-sup #ASM 2024 (AFTER SUMMER MEETING)

Be-sup houdt de traditie in ere van jaarlijkse grootse netwerkevents voor de voedingssupplementensector: na eerdere succesvolle edities - het 1ste #FFS congres (Brugge, 2021), de After Summer Meeting 2022 (Autoworld Brussels, 2022) en het 2de #FFS be-sup congres (Spa, 2023) -  nodigen wij je hartelijk uit om deel te nemen aan de be-sup After Summer Meeting/#ASM 2024 op 26 september e.k.

Read more

Read more

Read more

Read more