Actualiteiten

Gebruik van het Duits op de etikettering bij verkoop in de 9 gemeenten van Oost-België: publicatie op 22/09/2022, gedoogbeleid tot eind 2023

De wet van 22 september 2022 maakt een einde aan het juridische vacuüm waardoor bedrijven die de taalwetgeving niet respecteren niet konden worden gesanctioneerd. Het gebruik van het Duits, in de Duitstalige gemeenschap, zoals bepaald in de taalwet van 24 januari 1977, wordt onmiddellijk van kracht. Een gedoogperiode wordt toegepast tot eind 2023.

Read more

Nutrivigilantieproject van de overheid loopt vertraging op

De "Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw, veiligheid van de voedselketen, volksgezondheid en leefmilieu" werd op 22 september gepubliceerd. Deze wet creëert, o.m., de juridische basis voor het oprichten van de Commissie van Nutrivigilantie. Tijdens onze laatste meeting met de overheid vernamen we dat het nutrivigilantieproject vertraging opliep.

Read more

Article 8 files

Alfaliponzuur (ALA). Na de hoopvolle berichtgeving vóór de zomervakantie, evolueert het dossier opnieuw negatief. Bepaalde lidstaten zouden nu toch opteren voor een verbod van alfaliponzuur in voedingssupplementen. De Belgische overheid vindt waarschuwingen op het etiket voldoende als risicobeheersingsmaatregel.

Read more

Arrest C-533/20 van 24 maart 2022 van het Europees Hof van Justitie over de benaming van vitamines: interpretatie FOD, tolerantieperiode FAVV, Europese Commissie onderzoekt toepasbaarheid op voedingssupplementen

Het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2022 in zaak C-533/20 heeft gevolgen voor de wijze waarop toegevoegde vitaminen op de ingrediëntenlijst moeten worden vermeld. De FOD Volksgezondheid maakte haar interpretatie van het Arrest bekend, FAVV zal, dank zij de lobby van be-sup, een tolerantieperiode toestaan. De Europese Commissie vroeg haar juridische dienst advies over de toepasbaarheid op voedingssupplementen. Een geharmoniseerde aanpak zou wenselijk zijn.

Read more

Be-sup verdedigt uw belangen

EHPM richt Task Force Novel Food op. Be-sup neemt vice-voorzitterschap waar.

EHPM richtte een Task Force Novel Food op om bestaande en toekomstige problemen aan te pakken in verband met Novel Food wetgeving. Tijdens de kick-off meeting van 17 oktober klasseerden deelnemende EHPM-leden uit verschillende Europese landen problemen met “novel food” als één van de grootste actuele bedreigingen voor onze industrie.

Read more

Probiotica-dossier: geen prioriteit voor de Europese Commissie

De Europese Commissie organiseerde een Werkgroep “claims” in juli 2022. Daar informeerde ze de lidstaten dat het probioticadossier voor haar geen prioriteit is. Be-sup blijft streven naar een geharmoniseerde oplossing via EHPM of, in de tussentijd, een Belgische pragmatische aanpak.

Read more

Read more

Tris-notification van het KB Planten door de FOD Gezondheid (Lijst van de 39 planten die als Novel Food worden beschouwd): actieplan

Het Ministerie van Volksgezondheid lanceerde de TRIS-notificatie voor de nieuwe versie van het KB Planten van 31 augustus 2021 waarin de planten waarvoor geen bewijs van consumptie vóór mei 1997 kon worden geleverd, uit de bijlage III (toegelaten planten in voedingssupplement) zullen worden gehaald. 39 planten of plantendelen worden verwijderd uit bijlage III. In de bijlagen vindt u de geactualiseerde lijst. Be-sup mobiliseert EHPM en collega-federaties om actie te ondernemen.

Read more

Read more

Read more

Read more

Read more