-

Hoe ziet de toekomst eruit voor verpakkingen? Zal er door Europa strenger op worden toegekeken? Wat houdt ESG in (Environmental, Social, Governance) ? En wat nu met die befaamde Green Deal?

Als gebruiker van verpakkingsmaterialen is er enorm veel verandering aan de gang en zal er nog heel wat verandering op ons pad komen. Op Europees niveau hebben we eind 2022 de draft versie zien verschijnen van de ‘Packaging en Packaging Waste Regulation’, waar ‘duurzaamheid’ centraal staat. 

Volgend uit de eerder gepubliceerde Europese SUP-richtlijn probeerden enkele lidstaten, zoals Frankrijk en Italië, zelf het recycleren te bevorderen aan de hand van sorteerlogo’s die op verpakkingen moeten staan. Echter is hierdoor veel verwarring ontstaan voor producenten die naar meerdere landen exporteren, waardoor het handelsverkeer binnen de EU wordt belemmerd. Wat moet en mag nu op het etiket?

Tot slot heb je nog de ‘ESG’ strategie, dewelke staat voor environmental, social & corporate governance, dé 3 pijlers om duurzaamheid te meten. 
Daarbij heb je de Corporate Sustainability Reporting Directive, die verplicht aan bepaalde bedrijven om te rapporteren hoe duurzaam ze zijn. Voor welke bedrijven is deze wetgeving van toepassing en hoe zit verpakking hierin verworven?

Door deze versnelde evolutie inzake ‘duurzaamheid’ is er momenteel héél wat ‘Greenwashing’ aan de gang. Wat is het standpunt van Europa hierover en wat zit daaromtrent van wetgeving aan te komen? 

In deze sessie trachten we te doorgronden wat de toekomst zal brengen en werpen we een blik op de verschillende wetgevingen die van toepassing zijn.

Inhoud:

  •     Green Deal
  •     ESG
  •     Corporate Sustainability Reporting Directive
  •     SUP-richtlijn & nationale wetgevingen
  •     Identificatie- & Sorteerlogo’s
  •     Packaging & Packaging Waste Regulation
  •     Greenwashing

Doelgroep:
Alle medewerkers die (geheel of deels)  verantwoordelijk zijn voor de keuze en/of aankoop en/of ontwikkeling van verpakkingsmateriaal voor goederen (zowel Food, Feed, Consumer Products,…).

Doelstellingen

Een beeld scheppen van welke wetgeving momenteel van kracht is en wat de toekomst zal/kan brengen.

Voorkennis: Geen voorkennis vereist 

Duur: 2u training / 30min Q&A voorzien

Wat mag u verwachten?

De slides van de training (PDF) worden aan de deelnemers ter beschikking gesteld via be-sup. 

De opleiding is interactief. Er is mogelijkheid tot vraagstelling.

Docent: Joyce Buysse AM NORMAN

Joyce Buysse is sinds 2014 actief als verpakkingsspecialist bij am norman. Ze volgt de wetgeving hieromtrent nauwgezet op en kent als géén ander de praktische moeilijkheden die hiermee gepaard gaan. Ze staat zowel voedingsbedrijven als verpakkingsbedrijven bij om hen te begeleiding in hun kwaliteitssystemen en certificatiegebeuren, verder te helpen met verpakkingsissues of het uitvoeren van interne audits.

Wanneer?
Op donderdag 7 december 2023.

Onthaal vanaf 13u30 
14:00 – Start opleiding 
16u30 - Netwerk cocktail.


Waar?
Be-sup @Factory Forty, Oude Vijversstraat 40, 1190 Brussel

Hoe inschrijven?

Schrijf u in vóór 1 december door een mail te sturen naar info@be-sup.be.
Graag vermelden of u al dan niet wenst deel te nemen aan de netwerk cocktail.