-

Vanaf 1 april 2020 zijn nieuwe voorschriften over verplichte herkomstetikettering van kracht. Dit is een ingrijpende verandering. Hoe flexibel kunt u nog zijn bij de inkoop van ingrediënten? Welke opties voor etikettering zijn er? Hoe vindt u de juiste balans tussen marketing en wetgeving?

Met behulp van praktijkvoorbeelden krijgt u inzicht in de nieuwe voorschriften. Hiermee kent u de ontwikkelingen op nationaal en Europees niveau en bent u goed voorbereid op wat komen gaat.

PROGRAMMA

12:00 - 13:00 uur Ontvangst met gratis lunch
13:00 - 13:15 uur Welkomstwoord
13:15 - 14:15 uur Plenaire sessie 1
14:15 - 14:45 uur Pauze
14:45 - 15:45 uur Plenaire sessie 2
15:45 - 16:00 uur Afsluiting
16:00 - 17:00 uur Netwerkborrel
 
PLENAIRE SESSIE 1
 
'Bestaansrecht Herkomstetikettering'
Uit welke noodzaak is de wetgeving ontstaan? Wat is het belang van de wetgeving? Welk voordeel heeft dit voor de consument?
 
 
PLENAIRE SESSIE 2
 
'Hoe te handelen in de praktijk?'
Tegen welke uitdagingen ga je aanlopen? Met praktijkvoorbeelden geven we handvatten om te voldoen aan de nieuwe voorschriften.
 
Inschrijvingen? Zie link hieronder